Виена и Братислава 2022 21.08.22 г.ч. – 21.05.23 г.ч.